Германия обмисля премия за нови автомобили от 5 млрд. долара до края на 2020 г.

Очаква се да има основна премия, която след това подлежи на доплащане в зависимост от емисиите на CO2